Välkommen till Kungsängen i Nora!

Vi erbjuder boendelösningar inom LSS med hög kvalitet. Hos oss finns boendemöjligheter inom gruppbostad och assistanslösningar. Vi har två egna dagliga verksamheter och tillgång till egen arbetsterapeut, sjuksköterska och konsultläkare.

Vi strävar efter att den enskilde som bor hos oss ska få ett så självständigt liv som möjligt och ett gott liv! 

 "Vi har haft ett mycket gott samarbete med Kungsängen och har återkommit när vi behövt en plats på LSS-boende. Kungsängen har ett individfokus och ser möjligheterna hos personer med stora behov." / Marita Andersson LSS-handläggare 

Våra verksamheter