Du är här

Personal

Idag är vi ca 150 personal inom Kungsängens verksamheter. Våra medarbetare har adekvat utbild­ning, erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgrup­pen. 

Hos oss arbetar ca 150 anställda, fördelade på våra 12 gruppbostäder, daglig verksamhet, kontor och assistanslösningar. Många av våra anställda har arbetat länge i verksamheterna, vilket skapar trygghet för de boende. Inom Kungsängen i Nora AB arbetar vi utifrån ett strukturerat arbetssätt i form av schema, rutiner och vid behov bildstöd i kommunikationen. Vi utgår från den enskildes förmågor, styrkor, intressen, drömmar och behov. Ett lågaffektivt bemötande är en självklarhet för oss i allt vi gör

Alla gruppbostäder har personal dygnet runt.

För varje verksamhet finns en verksamhetschef och några verksamheter har även samordnare. Dessutom finns en VD, kvalitetsutvecklare, arbetsterapeut, sjuksköterska, konsultläkare samt administratörer med olika funktioner. Kollektivavtal är tecknat genom Almega.

Hälso och sjukvård

Läs mer om hälso- och sjukvård.

Arbeta hos oss

Är du intresserad av att arbeta hos oss kan du skicka in ditt CV. Vi söker ständigt efter medarbetare som kan bidra med kompetens och engagemang till våra verksamheter. Läs mer här