Du är här

AB Villa Björkudden

Målgrupp: Kvinnor och män person från 18 år tillhörande personkrets 1 LSS 9:9, personer med lindrig intellektuell funktionsvariation, autism eller autismliknande tillstånd.

Arbetssätt: Lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, AKK

Antal platser: 6

Sysselsättning: Daglig verksamhet i egen regi som liger ca 50 meter från boendet.

Villa Björkudden startades 2001 och ingår sedan 2024 i Attendo-koncernen. Boendet består av 6 lägenheter för vuxna personer från 18 år tillhörande personkrets 1 samt en daglig verksamhet.
Villa Björkudden fokuserar sitt arbete på att synliggöra och JAG-stärka individen genom att kontinuerligt bedriva en positiv och upplevelsebaserad verksamhet. Det absolut viktigaste i all verksamhet är att alltid visa individen respekt. Respekt i kombination med TRYGGHET och STRUKTUR ger individen den tydlighet och stabilitet som utvecklar och skapar LIVSGLÄDJE.

I samma trappuppgång som lägenheterna finns en gemensam lägenhet på 120 kvm där personal och boende äter och umgås tillsammans. Nära boendet finns AB Villa Björkuddens dagliga verksamhets lokaler. Daglig verksamhet innehåller en stor del friluftsliv i vacker närmiljö, men även flertalet estetiska inslag, som musik, foto och annat skapande.

Både LSS-boendet och daglig verksamhets lokaler är belägna i Gyttorp strax utanför Nora.  

Adress:
Stationsvägen 16
713 72  Gyttorp

Telefonnummer: 076-199 46 91

Fakturaadress:
E-faktura GLN: 7365566443511
PDF: 5566443510.invoice.pagero@process.esker.net

AB Villa Björkudden
Fack 420489
R024
106 54  Stockholm

Orgnr: 556644-3510

Referens (kostnadsställe) 4-6 siffror ska alltid anges