Du är här

Hagabergs gård i Fläckebo AB

Hagabergs gård i Fläckebo AB är lantligt beläget i ett mindre samhälle, ca 2 mil från Sala. Hagabergs gård består av två gruppbostäder med plats för 4 brukare på varje gruppbostad.

I anslutning till gruppbostäderna finns också  en daglig verksamhet där deltagarna arbetar med att väva mattor, plantera samt andra trädgårdsaktiviteter som anpassas efter årstid.

Verksamheten har tillgång till fina promenadstråk, fiske och andra utflykter. Gruppbostäderna och daglig verksamhet omges av en vacker natur med mycket grönska och sjöar. 

Adress: Hassmyra 100, 733 63 Salbohed

Telefon:

Hagaberg storgård  072-0613499

Hagaberg lillgård 072-0600096

Daglig verksamhet 072-0600122