Du är här

Våra verksamheter

LSS-boende

Kungsängen i Nora AB bedriver verksamhet inom området bostad med särskild service enligt LSS § 9:9 och daglig verksamhet enligt LSS § 9:10. Vår målgrupp är kvinnor och män från 18 år och uppåt, tillhörande personkrets 1 och 2. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med denna målgrupp som ofta också har tilläggsproblematik där struktur och dagliga rutiner är viktiga.

Idag bor ett 80-tal personer i våra gruppbostäder och assistanslösningar. Har du frågor gällande referens eller om önskad plats är du välkommen att höra av dig till våra placeringssamordnare på e-post eller telefon. 
Monika Lazarevic, 072-080 29 39
Emma Sörell073-430 86 40

Läs mer att bo i Kungsängens gruppbostäder här.

Daglig verksamhet

I den dagliga verksamheten stöttar vi brukarna i att planera, driva, utföra, utvärdera, dokumentera och utveckla daglig verksamhet. Verksamheten utgår från våra lokaler i Nora. En del av verksamheten innebär samarbete med externa arbetsplatser och med brukare från våra gruppbostäder på andra orter. Har du frågor som gäller detta så är du välkommen att höra av dig till vår kontaktperson Pontus Nisstany på e-post eller telefon, tel 010-202 98 12. Läs mer om daglig verksamhet.

Assistanslösningar

Kungsängen har enskilda bostäder där även hyresavtal och assistanslösningar kan erbjudas. Idag har vi nio enskilda assistansuppdrag. Har du frågor som gäller detta så är du välkommen att höra av dig till vår kontaktperson Jonatan Bringås på epost eller telefon, tel. 010-202 98 81. Läs mer om assistanslösningar