Du är här

Att bo i Kungsängens gruppbostäder

Vilka rättigheter och skyldigheter gäller när du bor i gruppbostad:

Det kan se ut på olika sätt, beroende på hur du själv vill ha det. 

Gruppbostad är för dig som har ett stort behov av:

 • Stöd av personal dygnet runt.

 • Närhet till personal.

 • Att direkt och spontant kunna få stöd av personal.

 • Omvårdnadsstöd. Stöd i sin omvårdnad kan tex vara att få hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig, kommunicera och göra tillvaron begriplig mm.

 • Stöd för att umgås tillsammans med andra, som vänner och familj.

Personalen i gruppbostaden kan bland annat ge dig stöd i:

 • Att sköta din lägenhet.

 • Skapa rutiner för att du ska få en bra och fungerande vardag.

 • Planering och tillredning av måltider, antingen i din lägenhet eller tillsammans med andra i gemensamhetsutrymmet. Du väljer själv vad som passar bäst för dig.

 • Dina fritidsaktiviteter

 • Kontakter med ditt nätverk

 • Planering av inköp

Stöd i vardagen

Du bor i en gruppbostad för att få stöd i din vardag och hjälp med det som du har svårt att göra på egen hand. Du bestämmer själv hur utformningen av ditt stöd ska se ut. Grundtanken är att personalen stödjer dig så att du ska känna dig så självständig som möjligt. Det är viktigt att du är beredd att ta emot det stöd som du och personalen kommit överens om.

Att bo i Kungsängens gruppbostäder

När du bor på någon av Kungsängens gruppbostäder så hyr du din lägenhet direkt av Kungsängen.

Du bestämmer själv hur du vill möblera i din lägenhet. Vill du ha stöd av personal i detta så får du givetvis det.

Att bo i en egen lägenhet innebär ett ansvar. Du ansvarar för att sköta om den. Om du vill får du stöd av personal att sköta din lägenhet.

Det är upp till dig vilka personer som får vistas i din lägenhet. Personal få inte gå in i din lägenhet utan din tillåtelse.

I gemensamhetsutrymmet är det du och andra boende i gruppbostaden som tillsammans bestämmer vilka som får vara där. I gemensamhetsutrymmet kan ni tillsammans välja att äta med andra boende i gruppbostaden och personal. Ni kan tillsammans välja att ha gemensamma filmkvällar mm.

Alla Kungsängens gruppbostäder har en egen minibuss som används till olika utflykter, skjuts till och från aktiviteter mm.

Lägenheterna har full standard som följer Boverkets byggregler för LSS-boenden d.v.s. med kök, toalett, dusch och fullt utrustat kök.

Sjukvård

Alla som bor i våra gruppbostäder ska ha en egenvårdsbedömning av patientansvarig läkare/sjuksköterska. I våra genomförandeplaner läggs sen målen upp om hur hälso- och sjukvårdsarbetet ska formas och vem som gör vad.

Vi hjälper till att hitta rätt vårdnivå för dig inom hälso- och sjukvården.

Kostnader

Hyra

Hyran på din lägenhet beror på hur många kvadratmeter den är på. Generellt så ligger hyran på ca 5000kr/månad. Hos oss ingår alltid el i din hyra.

Mat

Du betalar själv för den mat du vill äta eller så betalar du 2 350kr/månad om du väljer att handla mat gemensamt.

Resor

Samtliga gruppbostäder har varsin minibuss knuten till sin verksamhet som används till olika aktiviteter, t.ex. handla, åka på utflykter, till och från daglig verksamhet eller när du ska på ett läkarbesök.

För detta betalas en avgift för drivmedel på 350kr/månad. Du väljer givetvis själv om du vill nyttja gruppbostadens fordon eller om du vill använda andra transportsätt.

Fritidsaktiviteter

För dina aktiviteter betalar du själv. Om personal följer med så ombesörjer företaget det.

Att flytta från gruppbostaden

Om du inte trivs av någon anledning och vill flytta från gruppbostaden så ska du ta kontakt med din handläggare på kommunen.