Du är här

Daglig verksamhet

Målet med daglig verksamhet är att varje individ ska få ett avlönat arbete som uppskattas och tillvaratas. Vår roll är att inspirera och stötta där det behövs.

Varje brukare ska få möjlighet att hitta något som passar och flera olika arbetsuppgifter och aktiviteter provas. Fysisk aktivitet, skapande verksamhet och utomhusaktiviteter återkommer regelbundet. Basen för daglig verksamhet finns i Nora, Örebro och Västerås.

Adresser

Daglig verksamhet i Nora
Stensnäsvägen 11
713 32 Nora
Telefonnummer: 010-202 99 16

Daglig verksamhet i Örebro 
Slöjdgatan 8
703 63 Örebro
Telefonnummer: 010-202 99 21

Daglig verksamhet i Västerås
Hejaregränd 4
721 33 Västerås
Telefonnummer: 072-962 61 71