Du är här

Daglig verksamhet

 

Målet med daglig verksamhet är att varje individ ska få ett avlönat arbete som uppskattas och tillvaratas. Vår roll är att inspirera och stötta där det behövs.

Varje brukare ska få möjlighet att hitta något som passar och flera olika arbetsuppgifter och aktiviteter provas. Fysisk aktivitet, skapande verksamhet och utomhusaktiviteter återkommer regelbundet. Basen för daglig verksamhet finns i Nora, Örebro och Västerås.

 Läs mer på Facebook om vad vi gör dagligen.

Adress:

Daglig verksamhet i Nora
Stensnäsvägen 11
713 32  NORA
Tel: 010-202 99 16

Daglig verksamhet i Örebro 

Slöjdgatan 8
703 63 ÖREBRO
Tel: 010-202 99 21

Daglig verksamhet i Västerås

Hejaregränd 4
72133 VÄSTERÅS
Tel: 072-9626171