Du är här

Arbetssätt och utveckling

Arbetssätt

Vårt arbetssätt bygger på att vi tillsammans hittar kvalitativa lösningar anpassade till varje enskild individ. Vi arbetar enligt gällande lagstiftning och föreskrifter (SOSFS). Våra verksamheter präglas av närhet och tillgänglighet i en utvecklande miljö där den enskilde är i fokus. Detta uppnår vi genom medarbetarnas kunskap, kreativitet och pedagogiska förmåga men framförallt förmågan att ge omsorg med känsla som baseras på vår humanistiska värdegrund och tro på människors förmåga att utvecklas som individer.

Utveckling

Vi arbetar aktivt med kvalitetsutveckling, undersökningar och uppföljningar av insatserna och möter ständigt nya krav och spännande utmaningar i vårt arbete. Kungsängen följer branschens utveckling och vi uppmärksammar förbättringsområden, utbildar personal systematiskt samt genomför undersökningar och uppföljningar inom aktuella områden. Målet är att våra kunder ska vara nöjda. Vårt arbete följs kontinuerligt upp i såväl egen regi som i samverkan med andra bolag inom Team Olivia. Kvalitet ska alltid stå i fokus inom våra verksamheter.