Du är här

Kungsängens historia, nutid och framtid

 

Vår historia startade 1992, med den då nybyggda gruppbostaden i Hammarby strax utanför Nora.

Sedan mitten av femtiotalet fanns ett stort vårdhem i Nora, Hagbyhemmet. Där placerades personer med olika grad av funktionsnedsättning från hela landet. 1985 kom lagen om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda där ett av de mer genomgripande förslagen var att alla vårdhem skulle avvecklas. Alla medborgare oavsett art och grad av funktionsnedsättning skulle ha rätt till egen bostad. I Örebro län beslutade landstingets dåvarande  social- och omsorgsnämnd hur avvecklingen av Hagbyhemmet skulle gå till. Med detta så påbörjades byggnationen av gruppbostäder. Varje kommun hade som ansvar att se till att de som bodde på vårdhem skulle få flytta till sina hemkommuner.

I Nora kommun fick några anställda på Hagbyhemmet en idé om att driva en gruppbostad för fem personer vilka hemkommunen inte kunde ordna boende för. Landstinget som på den tiden ansvarade för driften av gruppbostäder kontaktades och idén presenterades. Det beslutades att Hammarby gruppbostad skulle drivas som en ekonomisk förening med ekonomiskt stöd från Landstinget. Huset byggdes och 1992 flyttade fem personer in i gruppbostaden. Den ekonomiska föreningen fick heta Kungsängen i Nora och namnet kom av att det växte Kungsängsliljor på ängen utanför Hammarby gruppbostad.

Under 90-talet växte Kungsängen i Nora i långsam takt. Stensnäs gruppbostad, Gyttorps gruppbostad och Näsets gruppbostad öppnade. 2007 blev den ekonomiska föreningen ett aktiebolag och 2008 öppnade den femte gruppbostaden i Bångbro.  

Idag har Kungsängen i Nora AB tolv gruppbostäder som finns belägna i vackra naturnära miljöer i närheten av tätorter. Fem av dem ligger i Nora kommun (tre mil norr om Örebro), en i Rörbäcksnäs utanför Sälen, en i Bångbro nära Kopparberg, en i Västanfors utanför Fagersta, en i Porla strax utanför Laxå och en i byn Hablingbo på södra Gotland.  I januari 2018 öppnade Kungsängen i Nora AB två nya verksamheter. En gruppbostad i Norra Bro strax utanför Örebro och en gruppbostad i Skolsta beläget åtta kilometer utanför Enköping mot Uppsala.  Under 2019 öppnar en ny gruppbostad i  Ekeby-Almby utanför Örebro och 2020 öppnar ytterligare två gruppbostäder, en i Mosås (utanför Örebro) samt en belägen i Kvicksund mellan Västerås och Eskilstuna.

Kungsängen i Nora AB driver även en daglig verksamhet i Nora för personkrets 1, där  vistas många av de personer som bor i våra gruppbostäder eller som bor hos oss och har personlig assistans. I januari 2019 öppnar vi ytterligare en daglig verksamhet i Örebro där vi har tillstånd för både personkrets 1 och 2.